Ευχαριστούμε για την παραγγελία σας !

Μόλις ολοκληρώσατε την παραγγελία σας και το σύστημά μας, σας έστειλε αυτόματα ένα email, με το οποίο σας ενημερώνει ότι η παραγγελία σας καταχωρήθηκε ως επιτυχημένη ή αποτυχημένη και ότι έχει φθάσει σε εμάς.